Warunki użytkowania

  1. ZAKRES OGÓLNY
  MECPROF może w dowolnym czasie modyfikować, dodawać lub usuwać dowolne Warunki korzystania z tej witryny. Zaleca się, aby odwiedzający regularnie sprawdzał te informacje.


  2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
  Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik oświadcza, że ​​przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Warunki korzystania opisane poniżej, bez potrzeby późniejszego działania lub zgody.


  3. PRAWA AUTORSKIE
  Teksty, obrazy, filmy wideo, animacje i wszystkie inne informacje wraz z ich graficznym przedstawieniem na stronie internetowej, a także rozmieszczeniem i strukturą strony (Materiały i informacje) podlegają prawu autorskiemu MECPROF.


  MECPROF nie udziela licencji użytkownika ani praw własności w Materiałach i Informacjach, więc nie ma prawa do ich powielania w żadnym innym celu niż osobisty użytek.


  Ani ta strona internetowa, ani jej części nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane lub publikowane w innych witrynach bez uprzedniej pisemnej zgody MECPROF.


  4. LINKI DO STRON TRZECICH
  MECPROF może tworzyć linki do stron osób trzecich dostępnych na swojej stronie internetowej. Te witryny nie należą do MECPROF i nie są przez MECPROF obsługiwane lub kontrolowane, dlatego MECPROF nie odpowiada za ich zawartość. Korzystanie z tych linków jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

   
   

  5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Informacje na tej stronie internetowej są dostarczane przez MECPROF, tak jak i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej. Chociaż informacja jest uważana za poprawną, może zawierać błędy lub niedokładności i może ulec zmianie bez powiadomienia.


  MECPROF nie stanowi ani nie gwarantuje, że funkcje lub aplikacje zawarte na tej stronie są ciągłe lub nie zawierają błędów. MECPROF nie gwarantuje, że serwer i / lub witryna nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych składników. MECPROF nie gwarantuje, że materiały na tej stronie są odpowiednie do użycia w innym miejscu. Dostęp do materiałów z terytorium, na którym zawartość jest nielegalna, jest zabroniony.


  6. ODWOŁANIE
  MECPROF może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z witryny bez wcześniejszego powiadomienia.


  7. ZRZECZENIE SIĘ
  MECPROF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, które mogą powstać w wyniku błędów systemu lub awarii (tymczasowej lub trwałej) witryny, aplikacji lub innych narzędzi. W maksymalnym zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, MECPROF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania ze strony internetowej.


  8. PRAWO WŁAŚCIWE
  Niniejsze Warunki Korzystania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem portugalskim. Wszelkie konflikty lub rozbieżności w ich interpretacji należy składać do właściwego sądu portugalskiego.

  JESTEŚMY WSZĘDZIE.
  Komercjalizujemy całkowicie spersonalizowane rozwiązania przemysłowe.
  Testujemy i doskonalimy rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
  Gromadzenie pomysłów i naszego know-how nie jest niemożliwe.

  Dołącz do naszego newslettera

  Otrzymuj wskazówki i wiadomości w wiadomości e-mail.

   

  2018 - MECPROF | Prawa zastrzeżone - opracowane przez Cubo Mágico Design

  logo_mecprof.png